Tag «联想ThinkServer RS260服务器代理商深圳报价»

深圳联想服务器代理商ThinkServer RS260报价

深圳联想服务器代理商ThinkServer RS260报价  70TJA00QCN  ThinkServer RS260,1xi3 7100,1x8GB DDR4,2×3.5盘位,1TB SATA,RAID121i 0/1/10/5,300W,DVDRW,导轨,3年7*24*4上门 6,230  70TJA00RCN  ThinkServer RS260,1xi3 7100,1x8GB DDR4,2×3.5盘位,2TB SATA,RAID121i 0/1/10/5,300W,DVDRW,导轨,3年7*24*4上门 6,540  70TJA00LCN  ThinkServer RS260,1xE3-1220 v6,1x8GB DDR4,2×3.5盘位,1TB SA …

联想ThinkServer RS260服务器代理商深圳报价

联想ThinkServer RS260服务器代理商深圳报价  RS260  70TJA00QCN  ThinkServer RS260,1xi3 7100,1x8GB DDR4,2×3.5盘位,1TB SATA,RAID121i 0/1/10/5,300W,DVDRW,导轨,3年7*24*4上门 6,230  70TJA00RCN  ThinkServer RS260,1xi3 7100,1x8GB DDR4,2×3.5盘位,2TB SATA,RAID121i 0/1/10/5,300W,DVDRW,导轨,3年7*24*4上门 6,540  70TJA00LCN  ThinkServer RS260,1xE3-1220 v6,1x8GB DDR4,2×3.5盘位 …