Tag «钻戒定制»

5克拉钻石多少钱,5克拉钻戒多少钱,定制价格

GIA 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 460 GIA1182661958 5.01ct  G VS1 10.93-10.96X6.83 S VG EX EX 780000 210 GIA6187831161 5.02ct  I VS2 11.30-11.08X6.56 S VG VG 心形 390000   EGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 575 EGL1504422018 5.03ct  D VS2 10.95-10.92X6.66 F EX EX EX 380000 500 EGL1504557633 5.03 …

3克拉钻石多少钱,3克拉钻戒多少钱,定制价格

省检 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 170 ITC3150681010 3.00ct  G SI1 8.97-9.03X5.71  S VG VG VG 145000   国检 证书号 重量 颜色 净度  直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 420 S195119 3.03ct  E VVS2 9.10-9.05*5.80  S VG VG VG 380000 97 S290733 3.02ct  H SI2 11.56-7.31X4.95  M VG VG 梨形 85000   AGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 …

1克拉钻石多少钱,1克拉钻戒多少钱,定制价格,1.5克拉

省检 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 69 138FB166440 1.021ct  D SI2 6.51-6.47*3.91  N 24000 81 ITC3156885178 1.00ct  E SI1 5.91-5.98X4.15  N VG VG VG 24000 63 ITC3156885180 1.00ct  F SI2 6.10-6.19X3.98  N G G G 21500 120 ITC3150680415 1.00ct  F VVS1 6.10-6.12X4.12  F G VG VG 36000   国检 证书号 重量 颜色 净度 …

70分钻石多少钱,70分钻戒多少钱,定制价格

GIA 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 48 GIA6232277798 0.76ct  H VVS1 5.82-5.84X3.63  N EX EX EX 16250 60 GIA2246982847 0.73ct  D VS1 5.74-5.76X3.59  N EX EX EX 20000   EGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 53 EGL1503247325 0.71ct  F VS1 5.66-5.58X3.52  N EX EX EX 11700   AGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 …

60分钻石多少钱,60分钻戒多少钱,定制价格

省检 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 36 ITC3150680486 0.62ct  H VVS2 5.35-5.41X3.45  N VG EX VG 9920 37 ITC3150680485 0.60ct  H VVS1 5.30-5.36X3.28  N VG EX VG 9600 31 ITC3150680479 0.60ct  I VVS2 5.35-5.40X3.31  N VG EX VG 8700   AGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 43 AGLC201179077 0.60ct  D VS2 5 …

50分钻石多少钱,50分钻戒多少钱,定制价格

GIA 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 38 GIA7278561830 0.51ct  G VS1 4.94-5.03X3.24  N G VG G 7800 43 GIA6272996897 0.51ct  E VS1 4.97-5.02X3.16  N  G VG  G 8500   EGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 46 EGL1503247830 0.52ct  F VVS1 5.31-5.11X3.09  N EX EX EX 8580   AGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 …

40分钻石多少钱,40分钻戒多少钱,定制价格

国检 证书号 重量 颜色 净度  直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 18 S234975 0.44ct  I SI2 4.95-4.90*2.88  S F F VG 3300 30 S247027 0.44ct  G VVS2 4.92-4.90*2.98  F VG VG VG 5720 30 S300605 0.41ct  G VVS2 4.86-4.78X2.86  N G G VG 5330 27 S263613 0.41ct  H VVS2 4.37-4.69×3.0  F VG VG VG 5100 31 S269149 0.46ct  F VVS2 5.24-4.9 …

30分钻石多少钱,30分钻戒多少钱,定制价格

GIA 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 28 GIA5276420314 0.31ct  E VVS1 4.36-4.37X2.66  N VG VG VG 3830 27 GIA6272420324 0.34ct  F VVS1 4.43-4.45X2.78  N VG VG VG 3900 24 GIA5276760410 0.35ct  F VS2 4.48-4.52X2.75  N VG EX VG 3700     AGL 证书号 重量 颜色 净度 直径 荧光 切工 抛光 对称 价格 27 AGLC201419071 0.36ct   …